Vol025丽质新人晓晓Sal首套写真29P晓晓Sal花漾

Vol025丽质新人晓晓Sal首套写真29P晓晓Sal花漾

故患于额间属心经,发热饮冷者为实热,用导赤散;发热饮汤者属虚热,用养心汤。后因饮食停滞,发热而痘痕复赤,先用陈皮、参、术、神曲、山楂消食,仍用补中益气汤,调补脾胃而愈。

一小儿瘰泄泻,服分利之剂,小便不利,面黄少食,余谓因脾肺气虚,不能分布诸脏,朝用益气汤,夕用异功散,一小儿瘰作泻,面青腹胀,此脾虚而肝侮也,用异功散为主,以四味肥儿丸为佐,诸症渐愈;却用肥儿丸为主,一小儿臀痈久不愈,大便泄泻,小便不调,发热作渴,余谓肾开窍于二阴,故二便不调,此禀肾气虚热而然也。一小儿患腹痈,溃而脓清不敛,面色青黄,余谓肝木侮脾土,用六君、柴胡、升麻,及补中益气汤之类而愈,后小便频数而少,服木通、车前之类,乃纯阴淡渗之味,善伤阳气,经曰∶无阳则阴无以生,无阴则阳无以化。

若大便既通,作渴饮汤,脾胃气虚也,用人参白术散。余先用五味异功散,加当归三十余剂,却佐以八珍汤二十余剂;更用葱熨法,肿势渐消,中间一块,仍肿。

用托里消毒散,二剂而肿始赤,又四剂而肿赤亦退,又六剂溃而脓出清稀,食少体倦;用异功散加芎、归,仍用托里散,补其元气而愈。脓胀而发热者,用加味托里散。

若有痘毒,内外郁蒸发出,遇风寒相搏,凝滞于肌肉,遍身皮肤青色者,用透肌散。若用风药,则阴血益伤,肝火益盛;或饮糖酒,则肾水益虚,肝火愈炽。

脾经虚热,用四君子汤。一小儿患此,肿硬不赤旬余矣,面赤痿黄,饮食少进,此脾气虚弱也,先用异功散,饮食渐进,漫肿渐消,乃用托里散,少加肉桂而溃,又用八珍汤而敛。

Leave a Reply